| Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSНеділя, 04.06.2023, 23:24

Мідяницька гімназія


Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 13
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

рада школи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради школи

протокол№ від ______2017 р

 

 

 

 

 

План роботи Ради Мідяницької загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

План роботи ради

Мідяницької ЗОШ І-ІІ ступенів

На 2017-2018 навчальний рік

 

І засідання (вересень)

 

1. Ознайомлення зі складом ради та розподіл обов’язків. (Директор)

2. Затвердження положення про раду школи.

3. Обговорення та затвердження плану роботи ради школи на 2017-2018 н.р.

4. Затвердження плану роботи школи на 2017-2018 н.р.

5. Затвердження єдиних вимог до учнів.

6. Підсумки проведення ремонтних робіт у школі.

7. Харчування учнів школи.

8. Підписка на періодичну пресу.

 

ІІ засідання (грудень)

 

1.Підготовка та проведення новорічно-різдвяних свят.

2. Розгляд питання про дотримання учнями Статуту школи.

3. Організація індивідуальної роботи з проблемними сім′ями та допомога їм. 4. Робота з батьками, чиї діти не дотримуються норм поведінки в школі.

5. Стан успішності учнів школи за І семестр.

6. Поповнення бібліотечного фонду школи та передплата періодичних видань.

 

ІІІ засідання (лютий)

1. Реалізація плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2. Профілактика дорожньо-транспортного та побутового травматизму серед школярів.

3. Роль учнівського самоврядування у життєдіяльності школи.

4. Організація дозвілля учнів.

5. Стан відвідування учнями навчальних занять, їх успішність.

6. Благоустрій шкільної території.

 

ІV засідання (квітень)

1.Пропозиції і допомога щодо ремонту школи.

2.Планування роботи школи на наступний навчальний рік.

3.Оздоровлення учнів влітку 2018 року.

4. Робота з охорони праці.

5. Підсумки роботи школи за 2017-2018 н.р.

 

 

 

Голова ради школи С.І. Кобаль

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

Мідяницької загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів

Іршавської районної ради Закарпатської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова КМУ від 14.06.2000 № 964) у навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм власності створюється Рада загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Рада загальноосвітнього навчального закладу – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи, цим Положенням.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного, учнівського і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу(школи) та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
 • розширення колегіальних форм управління школою;
 • підвищення ролі громадськості у вирішені питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

2.2 Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;
 • визначення пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • залучення позабюджетних, благодійних коштів для розвитку матеріальної бази школи;
 • сприяння розумовому, культурному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та інноваційної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та здорового способу життя;
 • ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.
 •  

3. СТУКТУРА РАДИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До Ради обираються представники від педагогічного колективу, старшокласників, батьків і громадськості. Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

1.1.Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

1.2.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

1.3.Очолює Раду школи голова, який обирається із складу Ради.

Співголовою ради може бути член педагогічного колективу.

1.4.Засідання ради може скликатися з ініціативи її голови або співголовою.

1.5.Для вирішення поточних питань Рада обирає зі свого складу Президію, яка забезпечує реалізацію всіх напрямів роботи у підзвітний період між засіданнями Ради. Кількісний склад Президії визначається Радою. Рада обирає голову благодійного шкільного фонду «Alma mater», який входить до складу Президії.

1.6. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності школи, організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

1.7.Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

1.8.Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 5-ти денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

1.9.У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу школи.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ТА ЇЇ ПРЕЗИДІЇ

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією та профспілковим комітетом здійснює контроль за дотриманням Статуту, розглядає режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її діяльність в органах виконавчої влади місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи та педагогічних працівників;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;
 • заслуховує звіт голови Ради, щорічний звіт директора школи з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засідання атестаційної комісії з метою обговорення питань про встановлення кваліфікаційних категорій вчителям;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів;
 • контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • бере участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення суб’єктів навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
 • Статутом школи можуть визначатися й інші повноваження Ради школи, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

Склад Ради школи

Мідяницької ЗОШ І – ІІ ступенів

 1. Кобаль Світлана Іванівна – голова ради
 2. Кенийз Михайло Михайлович – заст..голови
 3. Данканич Мар′яна Іванівна – секретар
 4. Боднар Василь Михайлович – член ради
 5. Шишканинець Оксана Василівна - член ради
 6. Боднар Наталія Юліївна - член ради
 7. Плескач Світлана Михайлівна - член ради
 8. Гуській Лариса Іванівна - член ради
 9. Чегіль Олександр Олександрович - член ради
 10. Костелба Михайло Юрійович – член ради
 11. Бабич Максим Олегович - член ради

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання ради школи

Мідяницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

28.09.2017

Присутні: працівників школи – 4

батьків – 4

учнів -2

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Ознайомлення зі складом ради та розподіл обов’язків. (Директор)

2. Затвердження положення про раду школи.

3. Обговорення та затвердження плану роботи ради школи на 2017-2018 н.р.

4. Затвердження плану роботи школи на 2017-2018 н.р.

5. Затвердження єдиних вимог до учнів.

6. Підсумки проведення ремонтних робіт у школі.

7. Харчування учнів школи.

 

 1. СЛУХАЛИ: Боднар В.М.., директора школи, про ознайомлення зі складом ради та розподіл обов’язків.

ВИСТУПИЛИ: Плескач С.М., член ради, запропонувала обрати головою ради школи Кобаль С.І., заступником голови ради Кенийза М.М. та секретарем Данканич М.І

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити головою ради школи Кобаль С. І.., заступником голови ради Кенийза М.М. та секретарем Данканич М.І.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10; проти – 0; утрималися – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ: Кобаль С. І., голову ради школи, про затвердження положення про раду школи.

ВИСТУПИЛИ: Боднар В.М.., директор школи, який запропонував затвердити проект положення про раду школи відповідно до Статуту Мідяницької загальноосвітньої школи.

ПОСТАНОВИЛИ:

Проект прийняти за основу і затвердити за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10; проти -0; утрималися – 0.

 

3. СЛУХАЛИ: Кобаль С. І., голову Ради школи, про обговорення та затвердження плану роботи ради школи на 2017-2018 н.р.

ВИСТУПИЛИ: Боднар В.М.., директор школи, який запропонував затвердити план роботи ради Мідяницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2017- 2018 навчальний рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити план роботи ради на 2017-2018 навчальний рік з призначеними відповідальними за виконання кожного пункту.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10; проти -0; утрималися – 0.

 

4. СЛУХАЛИ: Шишканинець О.В. заступника директора з навчально-виховної роботи, про охоплення навчанням дітей шкільного віку.

ПОСТАНОВИЛИ: членам ради постійно контролювати за тим, щоб всі діти, батьки яких проживають на території с. Мідяниця були охопленні навчанням.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8; проти -0; утрималися – 0.

 

5. СЛУХАЛИ: Боднар В.М.. директора школи, про затвердження режиму роботи школи у 2017-2018 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити режим роботи школи на 2017 - 2018 н.р.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10; проти -0; утрималися – 0

 

6. СЛУХАЛИ: Боднар В.М.. ., директора школи, про організацію гарячого харчування учнів 1-4 класів у 2017-2018 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ: організувати гаряче харчування для 1-4-х класів за рахунок батьків(за виключенням дітей з малозабезпечених сімей).

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7; проти -0; утрималися – 3.

 

 

Голова зборів С.І. Кобаль

 

Секретар зборів М.І.Данканич

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
Календар
«  Червень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2023
Створити безкоштовний сайт на uCoz