| Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSНеділя, 04.06.2023, 23:12

Мідяницька гімназія


Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 13
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

план роботи піклувальної ради

ПЛАН РОБОТИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ МІДЯНИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ
НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
 
 
Засідання № 1 ( 15.09.2017)
 
1. 1 Ознайомлення зі складом піклувальної ради та розподіл обов’язків.
2. Про затвердження Положення піклувальної ради.
3. Про затвердження тематики засідань.
4. Про організацію гарячого харчування.
5. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.
 
Засідання № 2 ( 01.12.2017)
1. 1. Про організацію новорічних свят.
2. Про організацію підписки на газети та журнали.
3. Про нагородження переможців районних олімпіад.
4. Про організацію відпочинку дітей під час зимових канікул.
5. Про запобігання випадків травмування під час новорічних свят.
 
Засідання № 3 (12.03.2018)
1. Про благоустрій шкільного подвір’я
2. Про зміцнення матеріально-технічної бази школи
 
Засідання № 4 (11.05.2018)
1. Про організацію ремонтних робіт у школі
2. Про проведення свята «Останнього дзвінка»
3. Про організацію оздоровлення учнів влітку 2018 року
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальношкільних
батьківських зборів
Протокол № 1 від 16. 09.2017
 
ПОЛОЖЕННЯ
про піклувальну раду
Мідяницької ЗОШ І-ІІ ступенів
 
1. Загальні положення
1.1.Піклувальна рада - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференціями) школи орган громадського самоврядування.
1.2.У своїй діяльності піклувальна керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом школи, цим Положенням.
2. Мета, завдання та компетенція піклувальної ради
2.1. Основною метою піклувальної ради є сприяння рішенню нагальних задач в галузі освіти, забезпечення фізичного і духовного здоров'я дитини й умов для її повноцінного росту, створення необхідних матеріально-технічних і фінансових умов для практичного здійснення програм розвитку школи.
2.2. Для здійснення мети піклувальна рада:
• сприяє залученню позабюджетних засобів для забезпечення діяльності та розвитку школи;
• сприяє організації і поліпшенню умов праці педагогічних і інших працівників школи;
• сприяє організації конкурсів, змагань, різноманітних масових позашкільних заходів школи;
• сприяє удосконаленню матеріально-технічної бази школи, благоустрою її приміщень і території;
• здійснює контроль за використанням позабюджетних засобів;
• розглядає інші питання, віднесені до компетенції піклувальної ради Статутом школи;
• створює фонд підтримки при піклувальній раді школи;
2.3. Піклувальна рада здійснює інші види діяльності, що відповідають її цілям і задачам і не заборонені чинним законодавством України.
3. Склад, порядок формування й умови роботи піклувальної ради
3.1.Рішення про створення піклувальної ради приймається на загальношкільних батьківських зборах і затверджується положення про піклувальну раду навчального закладу.
3.2.До складу піклувальної ради можуть входити учасники навчально-виховного процесу й інші особи, зацікавлені в удосконаленні діяльності та розвитку школи, у кількості 5 чоловік.
3.3. Голова піклувальної ради обирається з числа членів піклувальної ради на засіданні піклувальної ради терміном на 2 роки;
3.4.Голова піклувальної ради:
• керує діяльністю піклувальної ради і планує його роботу;
• формує порядок денний засідання піклувальної ради;
• забезпечує виконання рішень піклувальної ради;
• представляє піклувальну раду в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, суспільних та інших організаціях;
• організовує взаємодію піклувальної ради з директором школи;
• вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень, передбачених Положенням про піклувальну раду школи.
3.5. За представленням голови піклувальної ради на термін і в порядку, передбаченому Положенням про піклувальну раду школи, з числа членів піклувальної ради можуть бути обрані заступник голови піклувальної ради і секретар піклувальної ради.
3.6. Члени піклувальної ради мають право:
• вносити пропозиції з питань порядку денного засідань піклувальної ради;
• брати участь в обговоренні питань, передбачених порядком денним, і в підготовці рішень піклувальної ради;
• інформувати піклувальну раду про напрямки своєї діяльності;
• вирішувати інші питання відповідно до законодавства і доручень голови піклувальної ради.
3.7. Члени піклувальної ради зобов'язані:
• бути присутніми на засіданнях піклувальної ради;
• сприяти залученню засобів для розвитку школи.
4. Порядок роботи піклувальної ради
4.1. Робота піклувальної ради здійснюється згідно з планом, затвердженим рішенням піклувальної ради.
4.2. Засідання піклувальної ради скликаються головою відповідно до затвердженого плану чи за вимогою будь-якого члена ради.
4.3. Засідання піклувальної ради проводяться не рідше одного разу на квартал.
4.4. Засідання піклувальної ради веде голова чи один із членів піклувальної ради за його дорученням.
4.5.Рішення піклувальної ради приймаються більшістю голосів від числа членів піклувальної ради й оформляються протоколом.
4.6.У засіданнях піклувальної ради за узгодженням із його головою мають право брати участь окремі громадяни і представники ради.
5. Забезпечення діяльності піклувальної ради
5.1. Члени піклувальної ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.
5.2. Адміністрація школи надає піклувальній раді інформацію і документацію про діяльність школи, необхідні для здійснення задач і функцій піклувальної ради, приміщення на час проведення засідання піклувальної ради, забезпечує безкоштовне користування засобами зв'язку й оргтехнікою для вирішення питань, безпосередньо пов'язаних із роботою піклувальної ради.
6. Розв'язання суперечок
Усі суперечки, що виникають, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
7. Припинення діяльності піклувальної ради
7.1. Припинення діяльності піклувальної ради відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) чи ліквідації за рішенням засновників.
7.2. У випадку припинення діяльності піклувальної ради її кошти та майно, що залишилися від ліквідації, спрямовуються на мету, обумовлену рішенням засновників
 
 
 
СКЛАД ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ
2017-2018 н.р.
 
1. Русин Г.С.
2. Бабич Н.В.
3. Кобаль Н.В.
4. Кенийз М.М.
 
 
ПРОТОКОЛ № 1
засідання піклувальної ради школи
Мідяницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
 
 
15.09. 2017
 
Присутні: члени піклувальної ради – 4 працівників школи – 2
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Ознайомлення зі складом піклувальної ради та розподіл обов’язків.
2. Про затвердження Положення піклувальної ради.
3. Про затвердження тематики засідань.
4. Про організацію гарячого харчування.
5. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.
 
1. СЛУХАЛИ: Боднар В.М., директора школи, який ознайомив зі складом піклувальної ради та розподілом обов’язків.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити головою піклувальної ради школи Русин Г.С., заступником голови піклувальної ради Бабич Н.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти – 0; утрималися – 0.
 
2. СЛУХАЛИ: Русин Г.С, голову піклувальної ради школи, про затвердження Положення про піклувальну раду школи.
ВИСТУПИЛИ: Боднар В.М.., директора школи, який запропонував затвердити проект положень про піклувальну раду школи відповідно до Статуту Мідяницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
ПОСТАНОВИЛИ:
Проект прийняти за основу і затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти -0; утрималися – 0.
 
3. СЛУХАЛИ: Русин Г.С., голову піклувальної ради школи, про затвердження тематики засідань.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити дану тематику засідань піклувальної ради школи.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6;проти -0; утрималися – 0.
 
4. СЛУХАЛИ: Боднар В.М., директора школи, про організацію гарячого харчування.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити наявне гаряче харчування для учнів 1-4-х класів за рахунок батьків
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти -0; утрималися – 0.
 
5. СЛУХАЛИ: Кенийз М.М.., члена піклувальної ради, про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.
ПОСТАНОВИЛИ: залучити додаткові джерела фінансування школи за рахунок спонсорів.
ГОЛОСУВАЛИ: за –6; проти -0; утрималися – 0.
 
 
 
Голова зборів Г.С. Русин
 
Секретар зборів О.В.Шишканинець
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ № 2
засідання піклувальної ради школи
Мідяницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
 
 
01. 12. 2016
 
Присутні: членів піклувальної ради - 4
працівників школи – 2
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про організацію новорічних свят.
2. Про організацію підписки на газети та журнали.
3. Про нагородження учасників районних олімпіад.
4. Про організацію відпочинку дітей під час зимових канікул.
5. Про запобігання випадків травмування під час новорічних свят.
 
1. СЛУХАЛИ: Русин Г.С., педагога-організатора, яка ознайомила із сценарієм Новорічних свят та їх матеріальним забезпеченням.
ПОСТАНОВИЛИ: організувати новорічне свято, забезпечити подарунками учнів 1-9 класів, деревом ялинки, ялинковими іграшками, призами та солодощами для проведення ігор, конкурсів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16; проти – 0; утрималися – 0.
 
2. СЛУХАЛИ: Боднар В.М.., директора школи, про організацію підписки на газети та журнали.
ПОСТАНОВИЛИ: організувати підписку на газети і журнали в 2017 році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16; проти -0; утрималися – 0.
 
3. СЛУХАЛИ: Кенийза М.М.., члена піклувальної ради школи, про нагородження переможців районних олімпіад..
ПОСТАНОВИЛИ: нагородити членів районних олімпіад з метою залучення дітей до розвитку творчих здібностей.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16; проти -0; утрималися – 0.
 
4. СЛУХАЛИ: Боднар В.М., директора школи, про організацію відпочинку дітей під час зимових канікул.
ПОСТАНОВИЛИ: залучити спонсорів до сприяння відпочинку дітей під час зимових канікул.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16; проти -0; утрималися – 0.
 
5. СЛУХАЛИ: Бабич Н.В., члена піклувальної ради школи, про запобігання випадків травмування під час новорічних свят.
ПОСТАНОВИЛИ: класним керівникам провести бесіди щодо запобігання випадків травмування під час новорічних свят до 29.12.2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16; проти -0; утрималися – 0.
 
 
 
Голова зборів Г.С. Русин
 
Секретар зборів О.В. Шишканинець
 
 
 
 
Пошук
Календар
«  Червень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2023
Створити безкоштовний сайт на uCoz